ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงาน Online
         
สมัครงาน Online
 
   
ชื่อ-นามสกุล
 
ต้องการสมัครงานตำแหน่ง
 
เงินเดือนที่ต้องการ
  บาท
เพศ
อายุ
  ปี
วัน เดือน ปี เกิด
ส่วนสูง
  เซ็นติเมตร
น้ำหนัก
  กิโลกรัม
สถานภาพการแต่งงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
  
อีเมล์
  

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
  สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
มัธยมศึกษา  
อุดมศึกษา  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  
ประวัติการทำงาน  
ความสามารถพิเศษ  
บุคคลอ้างอิง  
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์
บุคคลอ้างอิง
 
Security Code:  

Verify Code:

 

 

 
 


         
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP