เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
         
ธุรกิจคลังสินค้า
 

บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ดำเนินกิจการด้านคลังสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าส่งมอบเรือเดินสมุทร และรับฝากสินค้าโดยสินค้าหลักเป็นประเภทน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว  กากน้ำตาล (โมลาส ) และสินค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 :2000 และ ISO 14001 :2004 จากสถาบัน UKAS และ NAC ในด้านระบบมาตรฐานการจัดการ จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบมาตรฐานในด้านระบบมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด ยังได้คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดระบบมาตรการต่างๆ ด้วย เช่น การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณภาพของเสียงในการทำงาน ควบคุมปริมาณฝุ่นในอากาศ ควบคุมน้ำทิ้ง ควบคุมแสงสว่างในการทำงานทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน การรักษาความปลอดภัยจราจรบนถนน รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมโครงการ โรงงานสีขาว / อุตสาหกรรมสีเขียว ASO Thailiand รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น


 
ที่ตั้งคลังสินค้า

คลังสินค้าสมุทรปราการ
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 82  ม.2  ซ.วัดแค   ถ.สุขสวัสดิ์  อ.พระสมุทรเจดีย์   จ.สมุทรปราการ
ขนาดพื้นที่ 74 ไร่  ซึ่งเปิดใช้บริการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 32 ปี ทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อต่างประเทศและ สร้างความน่าเชื่อถือมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้

คลังสินค้าอ่างทอง
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 38/8 ม.7 ถ. อยุธยา – อ่างทอง ต. โนสะ  อ. เมือง จ.อ่างทอง 14000
ขนาดพื้นที่ 64 ไร่ ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ถูกสร้างเพื่อขยายการรองรับของธุรกิจ

คลังสินค้าอยุธยา
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 142 หมู่ 9 ถใ อยุธยา-อ่างทอง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ขนาดพื้นที่ 76 ไร่ ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่สร้างไว้เพื่อรองรับการขยายกิจการ และเป็นที่สำรองสินค้าในกลุ่มไทยรุ่งเรือง

นโยบายของไทยรวมทุนคลังสินค้า

  1. ให้บริการเก็บและขนถ่ายสินค้าในเครือกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและผู้ประกอบการทั่วไป
  2. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆโดยรวม
  3. จัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นหลัก
  4. ให้ความร่วมมือที่ดีในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม
  5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
  6. หลีกเลี่ยงการกีดขวางการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
  7. ขนถ่ายสินค้าอย่างรวดเร็วและฉับไว

ติดต่อสอบถาม    
บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า
สำนักงานใหญ่
794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 9  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบฯ   กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 282 2022 
e-mail   suthep@trrsugar.com

คลังสินค้าสมุทรปราการ   82  ม.2  ซ.วัดแค   ถ.สุขสวัสดิ์  อ.พระสมุทรเจดีย์   จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์  02-425 8702 , 02- 425 8533 โทรสาร 02 425 8703   e-mail   manu@trrsugar.com
คลังสินค้าอ่างทอง   38/8 ม.7 ถ. อยุธยา – อ่างทอง ( ห   38/8 ม.7 ถ. อยุธยา – อ่างทอง ต. โนสะ  อ. เมือง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์  (035)615 993  โทรสาร  (035)615  994                    e-mail  m">chatkrit@trrsugar.com


 

  

         
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP