เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
กลุ่มธุรกิจนํ้าตาล
วันที่ 7 พฤษภาคม 2489 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้จัดตั้งขึ้นในนาม บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ที่ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ในฤดูการผลิต 2559/60 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจะมีโรงงานน้ำตาลในเครีอทั้งหมด 9 โรงงาน และเป็นกลุ่มบริษัทที่มีกำลังการผลิตน้ำตาลทั้งหมด 273,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำตาลที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย
 
ในปลายปี 2016 กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองดำเนินธุรกิจโดยมีกำลังผลิตจากโรงงานน้ำตาลจำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้
โรงงาน ที่ตั้ง กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต (ตันอ้อยต่อวัน)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 จ.เพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ) 55,000
บริษัท นํ้าตาลสระบุรี จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 จ.สระบุรี (ภาคกลาง) 42,000
บริษัท นํ้าตาลสระบุรี จำกัด (ลพบุรี)ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 จ.ลพบุรี (ภาคกลาง) 28,000
บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่ จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 จ.อุทัยธานี (ภาคกลาง) 42,000
บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 จ.พิษณุโลก (ภาคเหนือ) 34,000
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 จ.กาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) 20,000
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จำกัด (เพชรบูรณ์)ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 (แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2559) จ.เพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ) 28,000
บริษัท นํ้าตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 จ.กาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) 9,635
บริษัท สหการนํ้าตาลชลบุรี จำกัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 จ.ชลบุรี (ภาคตะวันออก) 5,800
* กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตมากที่สุดในประเทศไทย
คุณสมบัติน้ำตาลในประเทศ
ชนิดของน้ำตาล ค่าสีไม่เกิน (Icumsa) ค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า (%)
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา 60 99.80
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 35 99.90
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 20 99.90
คุณสมบัติน้ำตาลต่างประเทศ
ชนิดของน้ำตาล ค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า (%) ค่าความชื้นไม่เกิน (%) ค่าสีไม่เกิน (Icumsa)
น้ำตาลทรายดิบ Hi-Raw 99.30 - -
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา 99.80 0.05 60
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 99.90 0.04 35
สินค้าจำหน่ายปลีก
                  • น้ำตาลทรายใสบริสุทธิ์                   • ลิน วานิลลา ไซรัป
                  • น้ำตาลเบเกอรี                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นแอปเปิ้ลเบอร์รี่
                  • น้ำตาลทองธรรมชาติ                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นฟอเรสท์เบอร์รี่
                  • น้ำตาลทรายธรรมชาติ ชนิดขวด                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นกีวี
                  • น้ำตาลไอซิ่ง                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นพีช
                  • น้ำตาลละลายเร็ว (500 กรัม)                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นแอปเปิ้ล
                  • น้ำตาลละลายเร็วชนิดขวด                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นสตรอเบอร์รี่
                  • น้ำตาลทรายธรรมชาติ ชนิดซองยาว                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นบลูคูราโซ่
                  • น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ชนิดซองยาว                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นโรส
                  • น้ำตาลกรวด                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นบลูเบอร์รี่
                  • ลิน ผลึกน้ำตาลกลิ่นคาราเมล                   • ลิน ฟรุ๊ต ไซรัป กลิ่นลิ้นจี่
                  • ผลึกน้ำตาลแท่ง                   • ลิน ฮาล์ฟ แคลอรี ชูการ์
                  • ลิน ผลึกน้ำตาลแท่ง ปาร์ตี้ สติ๊ก                   • 1/7 แคลอรี่ ชูการ์
                  • ลิน คาราเมล ไซรัป                   • น้ำตาลมะพร้าว
                  • ลิน เฮเซลนัท ไซรัป                   • น้ำตาลคลุมและปั้นสำเร็จรูป


ติดต่อสอบถาม
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

สำนักงานใหญ่:794, อาคารไทยรวมทุน, ชั้น 4, ถนนกรุงเกษม , แขวงวัดโสมนัส, เขตป้อมปราบฯ, กรุงเทพ 10100
โทร:  02 282 2022      Fax:  02 637 4091

อีเมล์:  sales@trrsugar.com

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP