ตลาดในประเทศ
ตลาดต่างประเทศ
     
ตลาดในประเทศ
 

กว่า 60  ปีที่ผ่านมา  กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมาทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและ การจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึง การจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภค ภายใต้ แบรนด์ลิน      ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าและ ซูปเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่ พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและ ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน  ทำให้น้ำตาลจาก กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและ ไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

Domestic Sugar Specifications (คุณสมบัติน้ำตาลในประเทศ)

Type  of Sugar
ชนิดของน้ำตาล  *

Maximum  Color( Icumsa )
ค่าสีไม่เกิน ( Icumsa ) **

      Minimum Polarization %
( Degrees ) ***
ค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า (%)

        Maximum Moisture %
ค่าความชื้น

Super Refined Sugar
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ

20

99.80

0.04

Refined Sugar
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

45

99.80

0.04

White Sugar
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา

100

99.50

0.04

Golden Brown  Sugar
น้ำตาลทรายขาวเกรด 3             

1,000

99.65

0.05

**** Raw Sugar
น้ำตาลทรายดิบ

3,800

97.50

0.20

คุณสมบัติ

Product
ผลิตภัณฑ์

Brix
ค่าความหวาน

Turbidity
ค่าความขุ่น
(น้อยกว่าเท่ากับ)

Bacterial
การปนเปื้อนของแบคทีเรีย
(น้อยกว่าเท่ากับ)

Liquid Sugar
น้ำเชื่อม

66.0 - 68.0

20 IU

100 CFU / 10ml

หมายเหตุาลซูโครสอยู่มาก หรือหมายถึงน้ำตาลคุณภาพสูง

**** เฉพาะกิจการที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการเท่านั้น

น้ำตาลขายส่ง   ( TRR GROUP )

ผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

1,000 กก.

500 กก.

50 กก.

25 กก.

เทกอง

Super Refined Sugar

-

Refined Sugar

-

White Sugar

-

-

Golden Brown Sugar

-

-

-

-

Raw Sugar

-

-

-

-

น้ำเชื่อมขายส่ง   ( TRR GROUP )

ผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ (แทงค์)

7.5 ตัน

15 ตัน

30 ตัน

31 ตัน

น้ำเชื่อม

น้ำตาลขายปลีก (ลิน)

ผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

1 กก.

900 กรัม

600 กรัม
6 กรัมx100 ซอง

500 กรัม

350 กรัม

300 กรัม
(ขวด)

2.5 กก.
10 กรัม x 250 แท่ง

50 กรัม
10 กรัม x 5 แท่ง

300 กรัม
6 กรัมx50 ซอง

น้ำตาลทรายใสบริสุทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลเบเกอรี

-

-

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลทองธรรมชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลละลายเร็ว

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลไอซิ่ง

-

-

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลกรวด

-

-

-

-

-

-

-

น้ำตาลปาร์ตี้สติ๊ก

-

-

-

-

-

-

-
น้ำตาลทรายธรรมชาติ - - - - - - - -
ผลึกน้ำตาลแท่งซินนามอน, มิ้นท์, คอฟฟี่เลิฟเวอร์, ทีไทม์  - - - - - - - -
 

ติดต่อสอบถาม    
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
สำนักงานใหญ่
794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 4  ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบฯ   กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 282 2022       โทรสาร   02 637 4091
ฝ่ายขายอุตสาหกรรม  ต่อ 341
ฝ่ายขายค้าปลีก  ต่อ   229
ฝ่ายขายยี่ปั๊ว      ต่อ         247
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ :  e-mail  sales@trrsugar.com


ตัวแทนจำหน่าย  น้ำตาลลิน
บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด
โทร : 02-683-0333 ต่อ 303 ,306
     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP